Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöl a Boxology csapata! A Boxology elhozza neked minden hónapban azokat a termékeket, amikre a menstruációd alatt szükséged lehet és még egy kis extra meglepetést is. Ha pedig rendelsz, légy tisztában az oldal általános szerződési feltételeivel is!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – BOXOLOGY

 

Üdvözöljük Krámer Szilvia e.v. (a továbbiakban: Boxology) által üzemeltetett honlapon, ahol a menstruációs időszakot megkönnyítő termékek rendelésére lesz lehetősége!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.boxology.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon vagy az 1. megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Boxology közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Boxology nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Boxology semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Boxology nem tudja teljesíteni.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ VAGY BOXOLOGY

Boxology neve:

Krámer Szilvia e.v.

Székhely:

1131 Budapest, Jász u. 148, 2. Em. 17.

Telefon:

+36304820382

E-mail:

hello@boxology.hu

Adószám:

56272277 – 1 – 41

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

01-2020/061254/007

Tárhelyszolgáltató:

Siteground Ltd.

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG – MENSTRUÁCIÓS MEGLEPETÉSCSOMAG ÉRTÉKESÍTÉSE

A Boxology által nyújtott szolgáltatás olyan havonta kiszállításra kerülő dobozokat tartalmaz amely a menstruációval kapcsolatos termékeket foglal magába. A meglepetéscsomag minden hónapban hat változatban (Basic light, Basic strong, Premium light, Premium strong, Organic light, Organic strong) kerül összeállításra.

A szolgáltatás vagyis az aktuális meglepetéscsomag előfizetéses rendszerben érhető el, havi, 3 hónapos fix, illetve 6 hónapos fix előfizetési időszak igénybevételével.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 • Felelősség

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Boxology nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Boxology kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Boxology ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Boxology jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Boxology jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Boxology jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Boxology jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Boxology nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Boxology felé. Ha a Boxology jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 • Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Boxology a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Boxology előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Boxology előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Boxology előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Boxology fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.boxology.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Boxology által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Boxology adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Boxology külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Boxology által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Boxology adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE

A megrendelés a következő lépések végrehajtásával történik:

-A Főoldalon kiválasztod, hogy egyszeri vásárlással vásárolsz vagy előfizetsz valamelyik dobozunkra

– Kiválasztod a doboz típusát (Essentials, WOW, Organic)

– Kiválasztod hány napig vérzel a menstruációd alatt (1-4(Light) vagy 5-8 napig(Strong))

– Kiválasztod, hogy mit szeretnél a dobozodban látni (csak tampon, csak betét, mindkettő)

-A rendszer automatikusan összerak számodra egy dobozt az igényeidnek megfelelően

-Hozzáadod a dobozod a Kosárhoz

-Pénztárhoz való belépés előtt a vásárlónak egy Fiókot kell létrehozni a rendszerben

-A Fiók létrehozásához szükséges adatok:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Cím (utca, házszám, város, irányítószám)
 • Telefonszám
 • Email cím

– Fizetési mód kiválasztása (Bankkártyás fizetés Barionon keresztül vagy utánvétel)

– Ezután kapsz egy visszaigazoló emailt a rendelésedről

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Vásárlónak “MÁS CÍMRE KÉRED A KISZÁLLÍTÁST?” jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből kipipálásával) lehetősége van más szállítási címet megadnia.

A Boxology-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Boxology-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Boxology-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Boxology minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a ”Fiókom” menüpontra illetve a Fiók ikonra( ) való kattintást követően elérhető felületen van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Boxology-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Boxology e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Fiókom” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a hello@boxology.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Boxology gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Boxology-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Egyebek: Vásárlói kupon elfogadás, a megrendelés folyamán lehetséges.

 • A szerződés létrejötteajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a Boxology a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárlónak kötelezettsége ezt jelenteni a Boxology felé emailben (hello@boxology.hu) vagy telefonon (+36304820382) keresztül mivel az email a vásárló levélszemetébe is érkezhetett amit nem vett észre.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt előfizetés árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 • Előfizetés díja

A Vásárló a meglepetésdobozokat (menstruációhoz szükséges termékekkel) minden hónapban megújuló konstrukcióval tudja megvásárolni. Az előfizetés pontos összege minden esetben a Honlapon elérhető a Vásárló számára és  Barion rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel teljesíthető. Az előfizetés minden hónap 10. napjáig újul meg és a vásárlónak 9.-ig van lehetősége lemondani az előfizetését.

FONTOS: Mivel előfizetéses rendszerről beszélünk, így a fizetés minden esetben meg fog újulni automatikusan.

 • Havi előfizetés

Havi előfizetés választása esetén a Vásárló a Honlapon aktuálisan meghirdetett meglepetédobozt (menstruációhoz szükséges termékekkel) rendeli meg – a választott változatban (Essentials, WOW, Organic illetve Light vagy Strong). A Vásárló egyszerre csak egy havi előfizetést tud megrendelni.

 • Havi előfizetési időszak automatikus meghosszabodása és határozatlan idejűvé válása

Abban az esetben ha a Vásárló nem mondja le az előfizetését, úgy a rendszer automatikusan megújítja azt és a megadott folyószámláját megterhelje a soron következő hónap előfizetési díjának összegével. 

 • Határozatlan idejű előfizetés lemondása

Lemondásra, felmondásra a ‘Elállási Jogfelmondási Jog’ részben foglaltak szerint van lehetőség.

 • Honlapon szereplő árak

A Honlapon megjelenített előfizetés díja az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

Az előfizetés ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmazza.

 • Számla

A Boxology elektronikus számlát állít ki a Vásárló részére az előfizetés díjának kifizetését követően.

FONTOS: Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vevőnek elküldött számlakivonatokon.

 • Fizetés

A Szolgáltatás díját a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tudja a Vásárló kiegyenlíteni.

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express

A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi Boxology kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi Boxology nem kap értesítést Boxology-tól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Boxology szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi Boxology érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi Boxology oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

FONTOS: Mivel előfizetéses rendszerről beszélünk, így a fizetés minden esetben meg fog újulni automatikusan. A levonás minden hónap 10. napjáig fog megtörténni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

 • Személyes átvétel

Boxology a csomag személyes átvételére a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

 • Szállítási információk és szállítási költségek
 
FOXPOST AUTOMATÁBA
 
A Foxpost automatába kért rendeléseket egész Magyarország területén ingyen szállítjuk. A szállítási idő a Foxpost-tól függ, de maximum 5-10 munkanap.
 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
 
Budapesten belül
 
A csomag első kiszállítása ingyenesen történik. Amennyiben a kiszállítás a Vásárló hibájából hiúsul meg úgy a 2. kiszállításért a Boxology bruttó 1.500 Ft díjat számol fel Budapesten belül. A második kiszállítás a Foxpost házhozszállítás szolgáltatásával történik az első kiszállítástól számított egy héten belül
 
Igyekszünk minden rendelést 5 munkanapon belül eljuttatni hozzád. Előfordulhat, hogy a megnövekedett rendelések miatt egy kis csúszásba kerülünk, ezért előre is az elnézésedet kérjük.
 
Budapesten kívül (egész Magyarország területén):
 
A Budapesten kívül a házhozszállítás díja 890 Ft. A Budapesten kívüli házhozszállító partnerünk a GLS.

 

A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a Boxology felé email formájában (hello@boxology.hu)

A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

 1. ELÁLLÁSI JOGÉSFELMONDÁSI JOG

Az alábbi pontokban foglaltak  kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 • Elállási jog

Ha a Vásárló Havi előfizetés keretében rendelte meg a szolgáltatást – úgy a Fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Fogyasztó az előfizetés opciót választja a Boxology főoldalán:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Boxology részére. A Vásárlónak írott formában kell jeleznie a Boxology részére az elállási szándékát, így telefonon nem áll módunkban a Vásárló elállási szándékát elfogadni.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Boxology részére .

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Boxology e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Boxology  részére.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Boxology feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó nem meghatározott termékekre adja megrendelését, hanem egy meglepetésdobozt rendel, így elállási jogát annak teljes tartamára nézve gyakorolhatja. Elállási jogát tehát csak akkor gyakorolhatja, ha a meglepetésdobozban található valamennyi terméket maradéktalanul visszaküldi.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) vissza hiánytalanul a megrendelt dobozt.

A termék a Boxology címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Boxology vállalta e költségek viselését. Boxology azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Boxology-nek az utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Boxology jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Boxology a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Boxology, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Boxology tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

6.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan Boxology termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Boxology, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

 • Felmondási jog – Határozatlan idejű (előfizetés automatikus meghosszabodása ) előfizetés esetén

A Fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Amennyiben a Fogyasztó kérésére, illetve beleegyezésével a Boxology megkezdte a teljesítést, de utóbb, a Fogyasztó a szerződés megkötésétől számított szintén 14 napos határidőn belül a szerződés fenntartását mégsem kívánja, úgy 14 napos határidőn belül jogosult a szerződés felmondására, kivéve, ha a Fogyasztó elfogadta azt, hogy a teljesítés megkezdésével elveszti az felmondási jogát.

Tehát az előfizetés felmondható:

 • amennyiben már a Fogyasztó kifizette az előfizetés összegét és az előfizetésből még egyetlen egy alkalom (meglepetéscsomag kiszállítás) sem került a Boxology részéről teljesítésre, írásban kérheti az előfizetés felmondását, és az összeg visszautalását, amelyet 14 munkanapon belül teljes egészében visszautal a Boxology a Vásárló részére.
 • amennyiben az előfizetés érvénybe lépett és már teljesült belőle meglepetésdoboz kiszállítás, úgy csak a fennmaradó alkalmakra történő előfizetési díjra jogosult a Fogyasztó. Ez azt jelenti, hogy a Boxology által már kiszállított meglepetéstáska díját ekkor már nem áll módjában visszautalni.

Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni emailben a Boxology központi email címére (hello@boxology.hu) Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap alatt elküldi nyilatkozatát a Boxology részére.

 Előfizetés felmondása a Boxology honlapján keresztül

Az előfizetés felmondható a felhasználói fiókba belépve, a “Rendelések” menüpont alatt a “Mégse” gombra kattintva. A Fogyasztó egy megerősítő emailt kap arról, hogy sikeresen lemondta az előfizetését. Amennyiben ez nem történik meg pár órán belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Boxology-val a hello@boxology.hu címen.

A felmondás nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a Fogyasztó által kifizetett előfizetési díjnak csak arányos részét jogosult visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a Szolgáltatás.

A Boxology-val történő elszámolás során a szolgáltatás teljes (adóval növelt) díját kell alapul venni, amelyet a már igénybe vett szolgáltatás mértékéhez kell viszonyítani.

A felmondási jogát a Fogyasztó elveszíti, ha a szolgáltatás egészét teljesítette a Boxology.

Fogyasztót nem illeti meg a felmondási jog:

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Boxology a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Boxology tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Boxology a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Boxology a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Boxology a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Boxology az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Boxology egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Boxology a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Boxology az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Boxology és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Boxology-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Boxology területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Boxology a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Boxology-val közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Boxology és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Boxology székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Boxology-t a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Fellebbezések kezelése, viták rendezése

Minden panasszal, kérdéssel és kéréssel ügyfélszolgálatunkhoz fordulhatsz az hello@boxology.hu  címen, vagy pedig kapcsolatba léphetsz velünk a Feltételek elején megadott telefonszámokon.

Arra törekszünk, hogy a Termékekkel, a Weboldallal és a vásárlásaiddal kapcsolatos vitákat baráti tárgyalásokon , nem pedig bíróságon rendezzük. Ha nem tudunk elfogadható megoldást találni és kölcsönös megállapodásra jutni, akkor mindkét fél az ügyet a lakóhelye szerinti ország bírósága elé terjesztheti.

 1. TECHNIKAI KORLÁTOK

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Boxology-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 1. HIBÁK ÉS KORREKCIÓK

Függetlenül attól, hogy észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy pontos és aktuális információt közöljünk a honlapon, nem állítjuk és nem garantáljuk, hogy az hibátlan lesz. Tévesen bevitt adatok, vagy egyéb technikai problémák néha pontatlan információhoz vezethetnek. Fenntartjuk jogunkat a honlapunkon megjelenő pontatlanságok, nyomdahibák korrigálására, beleértve a termékek árát, meglévő árukészletet, szolgáltatásokat, ugyanakkor ilyen hibákért nem tartozunk felelősséggel. Bármikor javíthatjuk és / vagy megváltoztathatjuk a jellemzőket, a funkcionalitást vagy a weboldal tartalmát. Ha bármilyen olyan információt vagy leírást veszel észre, amely szerinted pontatlan, kérjük, fordulj ügyfélszolgálati munkatársunkhoz.

 1. KAPCSOLATOK

Előfordulhat, hogy megadunk kapcsolatot harmadik fél weboldalához, vagy erőforrásaihoz. Ilyennemű elérhetőség megadása nem jelenti az ott található információ, termék vagy szolgáltatás jóváhagyását. Nem vagyunk felelősek az internet bármely részének tartalmáért, teljesítéséért, mint ahogy egyéb weboldalakért sem, amelyek elérhetőek, kapcsolatban állnak, vagy állhatnak a mi honlapunkkal. Kérjük értesíts minket a weboldalon észlelt hibákról vagy nem megfelelő anyagokról, amelyek kapcsolatban állnak, vagy állhatnak a mi honlapunkkal.

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Boxology jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 1. ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Boxology és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Boxology és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Boxology és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.09.07.